La cèdula d'habitabilitat és un document necessari para la compra-venda, lloguer o cessió d'habitatges, així com per donar d'alta els subministraments d'electricitat, aigua, gas, telecomunicacions i altres serveis.

Segons el "Decret 141/2012" de la Generalitat de Catalunya, la cèdula és obligatòria per a tots els habitatges i caduca als 15 anys. Aquest Decret regula les condicions mínimes que ha de complir un habitatge per poder ser habitable (superfícies, ventilació, disposició de les dependències, ocupació, etc.).

Si desitja obtenir o renovar la seva cèdula d'habitabilitat, contacti amb nosaltres. En menys de 48 hores haurem inspeccionada el seu habitatge i efectuarem la sol·licitud a la Generalitat de Catalunya. I en aproximadament 30 dies (aquest termini és aliè a nosaltres) tindrà la seva cèdula emesa.

 

 TARIFES

 

Ús

Superfície

Tarifa

Habitatge

Fins 100m2

95,50€ *

Habitatge

Més de 100m2

122,50€ *

 * Els preus inclouen l'IVA i les taxes administratives.

 

 

PACK CERTIF. EFICIENCIA + CÉDULA HABITABILITAT

 TARIFES:

 

Ús

Superfície

Tarifa

Habitatge

Fins 100m2

185,00€ *

Habitatge

Més de 100m2

242,50€ *

 * Els preus inclouen l'IVA i les taxes administratives.