Són poques les ocasions en les quals un Projecte d'Execució plasma de manera concreta, precisa i definitiva l'execució d'una obra realitzada. Durant la realització de l'obra sorgeixen moltes modificacions originades per múltiples motius, derivant a la realització de recàlculs d'instal·lacions, noves solucions constructives, reubicació de maquinària, nous sistemes d'instal·lacions, etc.

El Projecte As-Built consisteix a reflectir en plànols, càlculs i descripcions les modificacions realitzades respecte al Projecte d'Execució realitzat amb anterioritat, als canvis demanats durant el transcurs de la mateixa i en definitiva, com es va construir finalment l'edifici, local o nau en qüestió.

Mitjançant aquest projecte es coneix l'estat exacte de les distribucions i instal·lacions de l'establiment, sent molt útil per a labors de manteniment i possibles posteriors legalitzacions.