DB ingenieros realitzem el disseny i la legalització de la seva Instal·lació de Gas amb les màximes garanties de seguretat.

El disseny d'aquest tipus d'instal·lació comprèn tant l'especificació dels elements que la constitueixen així com l'adequació de les condicions del local en el qual se situen.

Realitzem les legalitzacions de les instal·lacions de gas, tant en BP i MP segons el Reglament Tècnic de Distribució i Utilització de Combustibles Gasosos aprovat per Reial decret 919/2006 (regulada per la Instrucció 1/2007, de 28 de Febrer de 2007, a Catalunya), perquè la seva instal·lació de gas compleixi amb la normativa vigent.

 Existeixen dues formes de legalitzar una instal·lació tèrmica (depenent del tipus d'activitat, ús, potència calorífica…)

 ● Memòria Tècnica Gas

 ● Projecto de Gas