El 90% dels locals tenen un sistema de climatització i ventilació que no aconsegueix els mínims de confort desitjats.

Les instal·lacions de calefacció, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària són destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones, sent instal·lacions que segons Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE), han de ser tramitades davant l'administració per obtenir la legalització de la instal·lació tèrmica.

Existeixen dues formes de legalitzar una instal·lació tèrmica (depenent del tipus d'activitat, ús, potència tèrmica…)

 ● Memòria Tècnica Tèrmica

 ● Projecte Tèrmic