Com a despatx d'enginyers posseïm tècnics altament qualificats per poder fer efectiva la tramitació administrativa, en col·laboració amb l'instal·lador autoritzat que realitzi l'obra, davant els organismes oficials corresponents (Indústria). Amb el nostre servei estalviarà temps i diners quan hagi de realitzar la legalització de la seva instal·lació elèctrica.

Existeixen dues formes de legalitzar una instal·lació elèctrica de Baixa tensió (depenent del tipus d'activitat, ús, …)

● Memòria Tècnica de Baixa Tensió

● Projecto Elèctric de Baixa Tensió