Segons marca el Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries, algunes instal·lacions d'aire comprimit (segons el tipus) requereixen la presentació d'un projecte elaborat per un tècnic competent per poder tramitar la legalització d'aquesta instal·lació.

Existeixen dues formes de legalitzar una instal·lació d'aire comprimit (depenent de la càrrega d'aire i dimensionament de la instal·lació, …)

 ● Memòria Tècnica

 ● Projecte d'Aire Comprimit