Anteriorment a la llicència d'activitat, obertura o llicència d'obres, és necessari plantejar-se la viabilitat que suposa implantar una futura activitat, negoci, establiment comercial o similar.

En altres ocasions, els Informes Tècnics serveixen per poder donar a conèixer l'estat real en el qual es troba una construcció, edificació, instal·lació, o bé un expedient tramitat davant l'organisme oficial corresponent.

És per això que aquest servei es proposa com a document de consultoria tècnica prèvia davant qualsevol problemàtica derivada d'una actuació futura.

 

.