Anteriorment a poder obrir un local o comerç, aquest ha de complir una sèrie de requisits.

Els Ajuntaments obliguen a sol·licitar el permís municipal, on aparegui reflectit entre altres coses la distribució del local, dimensions, característiques, superfícies, maquinària. Així mateix, també en el permís ha d'aparèixer la justificació de la normativa vigent quant a seguretat (incendis, accessibilitat, especificacions ambientals i tècniques,…)

Previ a aquesta documentació, és necessari presentar un Certificat de Compatibilitat Urbanística. S'ha de sol·licitar a l'ajuntament corresponent la verificació que aquesta activitat pot implantar-se en l'immoble de forma legal, així com els usos compatibles amb aquesta classificació.

D'aquesta forma, els Ajuntaments emeten el Certificat de Compatibilitat Urbanística el qual té per objecte garantir al propietari la legalitat de la futura activitat.