Un Pla d'Emergència i Evacuació és un conjunt de mesures destinades a fer front a situacions de risc, minimitzant els efectes sobre les persones i estris que es poguessin derivar i simultàniament. Ha de garantir l'evacuació segura dels seus ocupants (si anés necessària), contemplant les diferents hipòtesis d'emergències, els plans d'actuació possibles i les condicions d'ús, així com el manteniment d'instal·lacions.

Aquest pla ha de realitzar-ho un tècnic competent i amb l'acreditació corresponent per a aquest tipus de projectes.