DB ingenieros posa a la seva disposició un equip de tècnics qualificats en aquest tipus de tramitacions. Oferim un tracte personalitzat per a cada client, d'aquesta manera li oferim:

  • Assessorament durant l'elecció del local, per a la completa idoneïtat del local per a l'ús de l'activitat desitjada.
  • Realització simultània de la Llicència d'Activitats recreativa/espectacles públics i la Llicència d'Obres, disminuint temps i costos.
  • Assessorament per a l'elecció de l'Entitat Ambiental de Control Autoritzada (si és necessari).
  • Tramitació davant l'Ajuntament i si és necessari, davant l'organisme administratiu que es requereixi (Sanitat, OGAU, etc.).
  • Certificat final d'obres i instal·lacions després de la visita de comprovació al local.
  • Seguiment de l'expedient fins a la concessió favorable del permís corresponent.